TİCARİ İSTİHBARAT NEDİR

Ticari İstihbarat, dış ticaret beyannamelerine erişilebilen ülkeler sayesinde, küresel ticaretin bir kısmında;

 • yurtiçi ve yurtdışı rakiplerinizin müşterilerine

 • rakiplerinizin tedarikçilerine

 • tedarikçilerinizin müşterilerine

 • müşterilerinizin tedarikçilerine erişebileceğiniz,

 • birim fiyat analizi yapabileceğiniz,

 • bu firmalardaki yönetici ve çalışanların iletişim bilgilerini elde edebileceğiniz

yasal platformlar bütünüdür.

HANGİ

ÜLKELER

Dünyada 30'a yakın ülkenin dış ticaret beyannamelerine erişim mümkündür. Bu ülkelerden en az birine temas eden her beyanname erişime açıktır

 

Örneğin;

Erişilebilen beyannameler

✓ Türkiye → ABD

✓ Rusya → Mısır

✓ Hindistan → Almanya

Erişilemeyen beyannameler

X Çin → Türkiye

X Türkiye → Almanya

X Avustralya → Kenya

HANGİ

BİLGİLER

Örneğin

> ABD’ye ihracat yapan her firmanın bu ülkedeki müşterilerine ve ürünlerine ulaşılabiliyorken,

>Rusya’da bunlara ilaveten fiyat ve GTİP bilgisine de erişmek mümkündür.
 

HANGİ VERİLER

Beyannamelerin erişilebilen bölümleri ülkelere göre farklılık göstermektedir.

 • ABD'nin ithalatında alıcı ve satıcıya erişim mümkündür

 • Rusya'nın ihracatında alıcı ve satıcıya ek olarak GTİP kodu ve fiyat bilgisine erişim mümkündür.

 • Pakistan'da sadece ithalat beyannamelerine erişilebilmektedir.

NE

ORANDA

İstihbarat kanalları;

 • küresel ithalatın dörtte birine,

 • ihracatın ise beşte birine

erişme olanağı sunmaktadır.

Türkiye’nin dış ticareti açısından bakıldığında ise;

 • ihracatımızın %12’sine,

 • ithalatımızın ise dörtte birine

erişilebilmektedir.

HANGİ KAYNAKLAR

Dünyada beyanname bilgileri sunan onlarca web sitesi bulunmakta olup, bu sitelerin yıllık üyelik ücretleri 5 bin TL ile 100 bin TL arasında değişmektedir

İLETİŞİM BİLGİLERİNE ERİŞİM

Tespit edilen potansiyel müşterilerin santrallerinde, info maillerinde vakit kaybetmek yerine, bu firmalardaki karar vericilerin direk mail adreslerine de yine istihbarat kanalları üzerinden erişim mümkündür.

İLETİŞİM İSTİHBARATI

Bu sayede iletişim kurulan firmaların maillere dönüş oranları çok daha yüksek seviyelere ulaşabilmektedir

TICIMER, 2021